Schodiská a rebríky

Sme úspešní aj v súťažiach na dodávku kovových konštrukcií do verejných priestorov. Podarilo sa nám zrealizovať napríklad viac než 120 stojísk na smetné nádoby v Tatrách, niekoľko lávok pre peších v obciach na východnom Slovensku, mobiliár pre revitalizované detské ihriská na sídliskách, ale aj ďalšie projekty pre obce a samosprávy.

Mám záujem o cenovú ponuku